Главная   /   
   /   Гимн Швеции

Шведская крона. Курс на 14.07.24
 10 SEK = 83.4089 RUR 

Гимн Швеции

Послушать гимн Швеции


Видео гимна ШвецииСкачать гимн Швеции в mp3

 

Текст гимна Швеции на родном языке

"Sång till Norden" (Song of the North)
"Du Gamla, Du Fria" (Thou Ancient, Thou Free)

Ты древний, Ты свободный

Слова: Richard Dybeck
Музыка: народная
Используется: с 1844 года

1. Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

2. Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

 

Перевод гимна Швеции на английский язык

1. Thou ancient, thou free and mountainous North
Thou quiet, thou joyful beauty!
I greet thee, most beautiful land upon earth,
Thy sun, Thy sky and meadows green.
Thy sun, Thy sky and meadows green.

2. Thou rest upon memories of great olden days,
When honored thy name flew across the world,
I know that thou art and will be as thou were,
Yes, I want to live I want to die in the North
Yes, I want to live I want to die in the North
 
 
Королевский гимн Швеции
 
Слова: Carl Wilhelm August Strandberg
Музыка: Otto Lindblad
Используется: с 1870 года
 
1. Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

2. O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.

3. Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!

4. Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.

5. Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!

Текст королевского гимна Швеции на английском языке

1. From the depth of Swedish hearts,
a joint and a simple song,
which reaches forth to the King!
Be faithful to Him and his House,
make the Crown light upon his Head,
and all your faith in Him invest,
thou, people of high renown.

2. Oh King, Majesty of the people
It is also thine - embrace it
And protect it from fall.
If all the armies of the world against us stand,
We do not fear their threat
We place them before your foot
As a royal footstool

3. But, if one day our fall is near
From your shoulders let the mantle fall
Remove the burden of the crown
And put on the beloved colours
The old yellow and the blue,
lift the sword by the hilt and go
Towards war and doom

4. Raise our last banner in your hand
And lead your men yet
To the end and into death
Your faithful people of heroes stock,
Of their best blood, they shall sew
A royal robe, warm and pure
And shroud you in it

5. Thou Lord of Heaven, stay with us
Just like you did in the olden days
And live on our shores
the old life and spirit
Of the Svea king and his men
And let your spirit rest
Above the Northern Land 

Перевод гимна Швеции

Древние свободные Севера вершины,
Влекут к себе они негромкой красотой.
Привет тебе, мой край любимый,
Твоим небу и солнцу и зеленым лугам.
Твоим небу и солнцу и зеленым лугам.

Царишь ты в памяти своим былинным величием,
Когда расплескивали весла имя твое по всей Земле.
Я знаю, что ты есть и будешь в любом своем обличьи.
Хочу здесь жить на Севере и здесь же умереть.
Да, здесь хочу я жить и умереть хочу на Севере моем.

 

Перевод гимна Швеции: zarus1.narod.ru

 

 

 


А
Б
В
Г
Д
Е
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я